Jump to content

Event viewer - ის საშუალებით გაგება მიზეზებისა, რომლებიც ანელებს სისტემის ჩატვირტთვას ვინდოუს 7 - ში


Recommended Posts

ვინდოუსის დაყენების შემდეგ რაც დრო გადის ნელ-ნელა შეიძლება შენელდეს მისი ჩატვირთვა რაც გამოწვეული არის ხოლმე ახალი პროგრამების, დრაივერების დაყენებით და ა.შ... ეს სრულიად ნორმალურია, თუმცა თუ ძალიან გაიზარდა დრო ვინდოუსის ჩატვირთვისა და ეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენთვის, ჩვენ შეგვიძლია გადავჭრათ იგი Event viewer-ის საშუალებით, რომელიც მოყვება სტანდარტულად ვინდოუსს და უნდა ითქვას, რომ ვინდოუს 7-ის Event viewer საკმაოდ აღემატება თავისი შესაძლებლობებით ვინდოუს XP-ის Event viewer-ს. ამ სტატიში გაჩვენებთ, თუ როგორ გავიგოთ რამდენ დროს ანდომებს ვინდოუსი ჩატვირთვას და რომელ პროცესს მიაქვს დიდი დრო.

დავიწყოთ...

პირველ რიგში გავხსნათ Event viewer. ამისათვის უბრალოდ შევდივართ Control Panel, შემდეგ Administrative Tools და ვირჩევთ Event viewer-ს.

ვქმნით საკუთარ ხედს (Custom view)

Event view-ში, მარჯვენა მხარეს, ქმედებების სვეტში ვქმნით საკუთარ ხედს (Custom view), როგორც პირველ სურათშია მოცემული.

zzSow.png

გაიხსენება დიალოგის ფანჯარა. მასში ვუთითებთ შემდეგ მონაცემებს: Logged-ს ხელს არ ვახლებთ და როგორც არის დატოვებული Any time-ზე ისე ვტოვებთ. Event level-ში ვნიშნავთ ყველაფერს. შემდეგ ვნიშნავთ (სტანდარტულად მონიშნული არის ხოლმე) By log-ს და მის გვერდზე მყოფ პარამეტრს (Event logs) ვაძლევთ ახალ მონიშვნებს, კერძოდ კი ჩამოვშლით ჩამოსაშლელ ხეს და ვირჩევთ ამ მისამართს - Applications and Services Logs | Microsoft | Windows | Diagnostics-Performance, რომელშიც იქნება მონიშნული Operational. იხილეთ სურათი 2.

dV0ul.png

ჯერ არ ვხურავთ დიალოგის ფანჯარას. ქვემოთ, Includes/Excludes Event IDs-ის ველში ვწერთ ციფრ 100-ს და მხოლოდ ამის შემდეგ ვაძლევთ ok-ს, რითაც იხურება დიალოგის ფანჯარა. იხლიეთ სურათი 3.

PDCUh.png

ამის შემდეგ გაიხსნება კიდევ ერთი პატარა ფანჯარა სადაც ვუთითებთ სახელს ჩვენი ახალი ხედისთვის. დავარქვათ მას Boot time. იხილეთ სურათი 4.

nRijV.png

ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კიდევ ერთი ხედი სადაც გავივლით იგივე საფეხურებს, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ Includes/Excludes Event IDs ველში ციფრ 100-ის ნაცვლად ჩავწერთ 101-110 და სახელად ამ ხედს დავარქმევთ Boot Degradation-ს.

ჩატვირთვის დროის გაგება

რომ გავიგოთ ჩვენი ვინდოუს 7-ის ჩატვირთვების ზუსტი დროები ავრჩიოთ Event viewer-ში ჩვენს მიერ ახლახანს შექმნილი Boot time ხედი და დავალაგოთ Date and Time სვეტის მიხედვით. ამ ფანჯარაში ჩანს ვინდოუსის ყოველი ჩატვირთვის მოვლენა მას შემდეგ რაც ვინდოუსი დააყენეთ. მოცემულ ფანჯარაში თითოეულ event-ს გააჩნია დეტალური ახსნა. შევხედოთ სურათ 5-ს.

ZvZSG.png

როგორც ვხედავთ სურათში, არჩეული მაქვს ჩემი პირველი ვინდოუსის ჩატვირთვის event 25 აპრილს 2012-ში, სადაც მიჩვენებს, რომ ჩატვირთვის დროს დაჭირდა 52524 მილიწამი, ანუ 52 წამი. როგორც უკვე ითქვა, Boot time custom view-ს საშუალებით გავიგებთ თუ რამდენი დრო დაჭირდა ვინდოუსს ჩასატვირთავად. რათქმაუნდა იქნება იშვიათად შედარებით დიდი დრო ხოლმე, როცა მაგალითად ვიდოუსი დააყენებს განახლებებს ან ჩვენ დავაყენებთ დრაივერებს ან სხვადახვა პროგრამებს. ეს ნორმალურია. ეხლა გადავიდეთ Details ტაბში. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჩატვირთვის თითოეული პროცესის ძალიან დეტალური მონაცემები. ამ მონაცემებიდან ჩატვირთვის დროის დახარჯვის მიზეზის გასაგებად ჩვენ მხოლოდ 3 მონაცემზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ესენია: MainPathBootTime, BootPostBootTime და თვითონ BootTime. იხილეთ სურათი 6.

H0zdK.png

MainPathBootTime

MainPathBootTime წარმოადგენს დროის მანძილს, რომელიც იწყება როცა ვინდოუსის ანიმაციური ლოგო გამოდის ეკრანზე და როცა მთავრდება დესკტოპის გამოჩენისას.

BootPostBootTime

BootPostBootTime წარმოადგენს დროის მანძილს, რომელიც იწყება დესკტოპის გამოჩენისას და მთავრდება იქ სადაც უკვე შეგიძლიათ სისტემის გამოყენება.

BootTime

BootTime კი რათქმაუნდა არის დრო რაც General ტაბშია ნაჩვენები (Boot Duration). მისი ციფრი წარმოადგენს MainPathBootTime-ისა და BootPostBootTime-ის ჯამს. რაც აქამდე არ ვთქვი არის ის, რომ Microsoft გვიჩვენებს, რომ რეალური ჩატვირთვის დრო არის 10 წამით ნაკლები ვიდრე ჩაწერილი BootTime. მიზეზი ამისა კი ისა არის, რომ სისტემა ანდომებს 10 წამს, რომ მიაღწიოს 80%-ს idle რეჟიმისთვის, სადაც BootPostBootTime იზომება.

Boot Degradation - ის განხილვა

რომ გავიგოთ თუ რა იწვევს ვინდოუსის ჩატვირთვის შენელებას, გადავიდეთ მეორე ჩვენების ხედზე რაც შევქმენით (Boot Degradation custom view). დავალაგოთ event-ები ID-ების მიხედვით. თითოელი Event ID წარმოადგენს განსხვავებულ ტიპს, რომელიც იწვევს ჩატვირთვის დროის დეგრადაციას.

რადგანაც შიგნით გვაქვს ათნაირი ტიპის ID (რომელიც მივუთითეთ Includes/Excludes Event IDs-ის ველში როცა ვქმნიდით ამ ჩვენების ხედს), ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ათივე ტიპის ID გვექნება შიგნით. შეიძლება რომელიმე საერთოდ არ იყოს. აქ გავამახვილებ იმ ID-ბზე ყურადღებას, რომელიც ჩემთან ჩანს და ავხსნი შესაძლო პრობლების აღმოფხრვას.

Event ID 101

ეს ID გვამცნობს იმას, რომ აპლიკაციას უფრო მეტი დრო დაჭირდა ჩასატვირთად ვიდრე ჩვეულებისამებრ. ხშირად ეს არის ხოლმე შედეგი რაიმე განახლების, მაგალითად სურათ 7-ში ჩანს, რომ ჩემს ანტივირუსს - avast-ს უფრო მეტი დრო დაჭირდა (მას დაჭირდა 10 წამი ჩასატვირთავად, და ეს არის 4 წამით უფრო მეტი [დეგარდაციის დრო] ვიდრე ჩვეულებისამებრ) ჩასატვირთვად.

aqRw3.png

ესეთი რამ იშვიათად თუ ხდება ფრიად ნორმალურია, მაგრამ თუ ეს მოვლენა ხშირია, მაშინ ჯობს მონახოთ სხვა ვერსია აპლიკაციისა ან იგი ჩაანაცვლოთ სხვა რაიმე ალტერნატიული პროგრამით.

Event ID 102

Event ID 102 გვატყობინებს, რომ დრაივერს დაჭირდა უფრო დიდი დრო ინიციალიზაციისთვის. ესეც შესაძლოა გამოიწვიოს ახალმა განახლებამ. თუ ესეთი რამ ხშირად ხდება განსაზღვრულ დრაივერზე, მაშინ ჯობია გამოვცვალოთ დრაივერი სხვა ვერსიით.

Event ID 103

Event ID 103 განსაზღვრავს სერვისის დეგრადაციის დროს. სერვისებს შეუძლია ხანდახან უფრო დიდი დრო წაიღონ ჩატვირთვაზე, მაგრამ ამას არ უნდა ჰქონდეს რეგულარული ხასიათი. თუ ეს ესე ხდება, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისების ხელსაწყო რათა შეეცადოთ შეცვალოთ ჩატვირთვის ტიპი ავტომატურიდან Delayed-ზე ან Manual-ზე.

Event ID 109

ეს event გვამცნობს, რომ მოწყობილობას დაჭირდა მეტი დრო ჩასატვირთავად ვიდრე ჩვეულებისამებრ.

როგორც ვხედავთ, ვინდოუს 7-ის Event viewer საკმაოდ გამოსადეგარი და მძლავრი ხელსაწყოა.

სტატია მოამზადა ჯაბა ჩუთლაშვილმა

Link to comment
Share on other sites

მადლობთ :)

დამავიწყდა სტატიის ბოლოს მიმეწერა ერთი წინადადება და ადმინისტრაციას ვთხოვ ქვემოთ მიაწეროს: "სტატია მოამზადა ჯაბა ჩუთლაშვილმა".

Link to comment
Share on other sites

მადლობთ :)

დამავიწყდა სტატიის ბოლოს მიმეწერა ერთი წინადადება და ადმინისტრაციას ვთხოვ ქვემოთ მიაწეროს: "სტატია მოამზადა ჯაბა ჩუთლაშვილმა".

Done

კარგი ინსტრუქციაა

კაკრაზ მაინტერესებს, ერთი მხეცი კომპია, 8GB RAM-ით, Xenon-ის 4 ბირთვიანი პროცით, Quadro ვიდეოკარტით, 80+ კვებით და პროგრამები ჭედავს (სპეციფიური პროგებია) ნელა ირთვება, მუშაობისას ეკიდება

დავადგენ რისი ბრალია....

Link to comment
Share on other sites

მოკლედ ჩემთან Event viewer-ის გახსნისას აგდებს ამ ერორს mmc could not create the snap in რა არ ვცადე მაგრამ რავიცი არაფერმა უშველა ხოდა რამე პროგრამა ხომ არაა იგივე ფუნქციას რომ ასრულებდეს?

Link to comment
Share on other sites

უწინ გაგონილი მქონდა ივენთ ვიუერის შესახებ, მაგრამ მერე ვეღარ მივაგენი, სახელი დამავიწყდა და...

დიდი მადლობა! :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

მოკლედ ჩემთან Event viewer-ის გახსნისას აგდებს ამ ერორს mmc could not create the snap in რა არ ვცადე მაგრამ რავიცი არაფერმა უშველა ხოდა რამე პროგრამა ხომ არაა იგივე ფუნქციას რომ ასრულებდეს?

რომელი ვერსია გიყენია Windows-ის? ზოგს mmc-დან უნდა რაღაც snap in-ის გაკეთება ჯერ მგონი რომ გახსნას

ამას გადახედე:

http://www.techsupportforum.com/forums/f217/mmc-problem-event-viewer-snap-in-161607.html

Link to comment
Share on other sites

ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ, მადლობა ავტორს, მაგრამ ეს ყველაფერი რო გავაკეთე ერთი კითხვა გამიჩნდა, შენს კომპიუტერში Number of events არი მხოლოდ 8, და ჩემთან 334 :xelebi: , მგონი კარგი ნამდვილად არ უნდა იყოს, რამეს ხომ ვერ მირჩევთ ... მადლობა წინასწარ..

Link to comment
Share on other sites

ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ, მადლობა ავტორს, მაგრამ ეს ყველაფერი რო გავაკეთე ერთი კითხვა გამიჩნდა, შენს კომპიუტერში Number of events არი მხოლოდ 8, და ჩემთან 334 :xelebi: , მგონი კარგი ნამდვილად არ უნდა იყოს, რამეს ხომ ვერ მირჩევთ ... მადლობა წინასწარ..

8 იმიტომ არის რომ ახალი დაყენებული მქონდა ვინდოუსი. სრულიად ნორმალურია მაგდენი რომ გაქვს :)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • 1 month later...

103 ივენთია სულ ნაირ ნაირები :D რა სახის არ გინდა რო იყოს :D

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 1 year later...

ჩავეწერები მოგვიანებით გადავიკითხავ 

 

კარგი თემაა  :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...