Jump to content

საჭირო და საინტერესო სკრიპტები და პროგრამები


Recommended Posts

მოდით აქ დავდოთ ჩვენ მიერ დაწერილი გამოსადეგი სკრიპტები და პროგრამები.

კაი ხანია MAC OS X ზე გადავედი ჩემ ლეპტოპზე და ლინუქს არ ვხმარობ ამიტომ ცოტა მოვშორდი მაგ ამბავს ადრე საკმაოდ ბევრს ვწერდი ეგეთებს.

ესეც ჩემი ბოლო ნამუშევარი.

ეს კურსი ისე მალე იცვლება python-ს პროგრამა გავაკეთე ყოველ ერთ საათში მიწერს ლამაზად notification-ს მარჯვენა ზედა კუთხეში რამდენია კურსი და აიწია თუ არადა რამდენით აი ასეთ ვიდზეა. (ეროვნული ბანკის მონაცემებია ეგ რასაც წერს)

df08905857e1.png

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from mechanize import Browser
from BeautifulSoup import BeautifulSoup
from pyquery import PyQuery
import subprocess

mech = Browser()
#url = "https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582view-source:https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582"
url = "https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582"
page = mech.open(url)
html = page.read()

soup = BeautifulSoup(html)
table = soup.find("table", border="0", style="width:100%;")

cur = []

for row in table.findAll('tr')[1:]:
  col = row.findAll('td')
  cur.append(col[0])

usd = []
pas = []
aiw = []

for line in cur[2].findAll('tr'):
  usd.append(line)
  pas.append(line.text)

for line in cur[2].findAll('img'):
	aiw.append(line)

nishani = ""

if str(aiw[-3]) == '<img src="./images/red.gif" />':
  nishani = 'აიწია'
elif str(aiw[-3]) == '<img src="./images/green.gif" />':
  nishani = 'დაიწია'

notify = pas[-3]
notify = notify[3] + " " + notify[:3] + " = " + notify[15:21] + " GEL " + nishani.decode('utf8') + " " + notify[21:]

subprocess.Popen("export $(egrep -z DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS /proc/$(pgrep -u $LOGNAME gnome-session)/environ) && notify-send \"%s\"" % notify, shell=True, stdout=subprocess.PIPE).stdout.read()

სჭირდება python-ს მოდულები mechanize, BeautifulSoup და linux-ზე (ubuntu-ზე დატესტილია) სამუშაოდ უნდა  notify-send ჩაამატედ crontab-ში სიტყვაზე ყოველსაათში და დაგიწერთ.

 

 

ეს კიდევ ერთი დაემონზე დაფუძნებული პროგრამა ყოველ რაღაც დროში (რამდენსაც მიუთითებ) ცვლის სურათებს. უბუნტუზე ვერ ვნახე ეგ ფუნქცია და ეს გავაკეთე.

აქ უნდა შეცვალოთ ეს ხაზი თუ რამდენ ხანში ერთხელ შეცვალოს ფოტო. 
           system ("/usr/bin/env $HOME/wallpaper.py");
           sleep(100); /* yovel 100 wamshi */
  პირველ ხაზში მიუთითეთ სადაც ქვედა პითონის პროგრამას დააგდებთ იმ ფოლდერის მისამართი. დეფოლტად ხედავთ სადაც უნდა ეგდოს, ხოლო ქვედა მეორე ხაზში მიუთითედ თუ რამდენ ხანში შეცვალოს ვოლფეიფერი.
ეს დაემონია და უნდა იქნას გაშვებული user-ს მიერ და არა root-თ.

დაკომპილირება ხდება ბრძანებით gcc -o 1 2 სადაც 1 არის დაკომპილირებული ფაილის მისამართი სახელით 2 არის არსებული კოდის ფაილის მისამართი სახელით. ამ სახით უნდა იყოს code.c სახელი რაც გინდათ გაფართოება ქონდეს .c

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <syslog.h>
#include <string.h>
 
int main(void) {
    pid_t pid, sid;
    pid = fork();
    if (pid < 0) {
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (pid > 0) {
        exit(EXIT_SUCCESS);
    }

    umask(0);   
    sid = setsid();

    if (sid < 0) {
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if ((chdir("/")) < 0) {
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    close(STDIN_FILENO);
    close(STDOUT_FILENO);
    close(STDERR_FILENO);

    while (1) {
      system ("/usr/bin/env $HOME/wallpaper.py");
      sleep(100); /* yovel 100 wamshi */
    }
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ესეც პითონის სკრიპტი. აქ დაუკვირდით რომ ამ ხაზში ეწეროს ამავე ხაზის ნომერი replace_line(scr_dir, 36, new_last_line)

ხოლო სურათების ადგილმდებარეობა არის $HOME/Pictures/Wallpaper

სკრიპტი ეძებს მითითებულ დირექტორიაში არსებულ სურათებს ინახავ ერეიში (ბოლო ციფრი მიუთითებს თუ რომელ წევრზეა ეხლა) შემდეგი გაშვებისას კი გადადის შემდეგ სურათზე და ის ციფრი იცვლება. სურათების ამოწურვის მერე იწყებს თავიდან. (ეცადეთ ფოლდერში მხოლოდ სურათები ეყაროს.

#!/usr/bin/env python
import sys,os
import subprocess
import getpass
 
username = getpass.getuser()
pics_dir = "/home/" + username + "/Pictures/Wallpapers"
scr_dir = "/home/" + username + "/wallpaper.py"
pics=[]
 
def replace_line(file_name, line_num, text):
	lines = open(file_name, 'r').readlines()
	lines[line_num] = text
	out = open(file_name, 'w')
	out.writelines(lines)
	out.close()
 
path = os.path.join(pics_dir, "targetdirectory")
for path, subdirs, files in os.walk(pics_dir):
	for name in files:
		a = os.path.join(path, name)
		a = a.replace (" ", "\ ")
		pics.append(a)
 
fi=open(scr_dir,'rb')
lines = fi.readlines()
if lines:
	index = int(lines[-1])
	brz = "gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri file://" + pics[index]
	index = index + 1
	new_last_line = str(index)
if index == len(pics):
	new_last_line = "0"
 
os.system(brz)
replace_line(scr_dir, 36, new_last_line)
1
 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

ეს კიდევ ერთი პროგი. linux-ში keyboard-ს შორთქათებზე შესაძლებელია სკრიპტის გაშვების მიბმა. სიტყვაზე print screen-ზე რო მიაბათ ეს სკრიპტი საკმაოდ გაიმარტივებთ ცხოვრებას :)

ეს სკრიპტი გაშვებისას მაუსის კურსორს შეცვლის ჯვარედინზე, თქვენ მონიშნავთ ადგილს და ის ამ ადგილს დაასქრინშოტებს და ავტომატურად ატვირთავს picz.ge-ზე, შემდეგ კი სურათის ლინკს ჩასვამს თქვენს clipboard-ში და თქვენ ზედმეტი წვალების გარეშე ეგრევე დალინკავთ სურათც მარტივი paste-ს საშუალებით :) ჰა როგორია?

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import selenium
import time
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import pyperclip
import subprocess
from pyvirtualdisplay import Display

SCREENSHOT_FILENAME = "/home/თქვენი_უზერის_სახელი/Pictures/ScreenShot_11.png"
p = subprocess.Popen('gnome-screenshot -a --file=%s' % SCREENSHOT_FILENAME, shell=True)

display = Display(visible=0, size=(800, 600))
display.start()

driver = webdriver.Chrome('/home/თქვენი_უზერის_სახელი/Pictures/chromedriver')
driver.get('http://www.picz.ge/scripts/up.py?um=image');
driver.find_element_by_name('file_1').send_keys(SCREENSHOT_FILENAME)
driver.find_element_by_name('reducesize').click();
driver.find_element_by_xpath("//*[@id='content']/form/table/tbody/tr[3]/td[2]/input[2]").click();
driver.find_element_by_name('submit').click();
link = driver.find_element_by_name('directlink').get_attribute('value')
pyperclip.copy(link)
spam = pyperclip.paste()

driver.quit()

display.stop()
a = subprocess.Popen('pico2wave -w lookdave.wav "Screenshot uploaded" && aplay lookdave.wav', shell=True)

ჩაწერეთ თქვენი_უზერის_სახელი სადაც ეგ სიტყვა წერია და გაუშვით სკრიპტი. ამოაგდებს ერორს module not found და მაგის სახელს და ამ ბრძანებით დააყენეთ ყველა მოდული რომლის სახელსაც ამოაგდებს ვერ ვნახეო

sudo pip install მოდულის_სახელი.

ესეც გადაწერეთ აუცილებლად linux-ს ვერსია http://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html?path=2.20/ 32 ან 64 იანი რომელიც გაქვთ და ჩააგდეთ Pictures ფოლდერში. ხო chrome უნდა გეყენოთ აუცილებლად. 

როცა იმუშავებს ამის მერე აგდებთ ამ სკრიპტს სადაც გინდათ და აკეთებთ keyboard shortcut-ს მენიუდან რომელ ღილაკზე ან ღილაკებზე გინდათ.

MAC-ს ვერსიაც მაქვს, იქ სისტემას თვითონ ხმოვან ბრძანებაზე მიბმაც შეუძლია და მაგას ვაკეთებ ეხლა, ანუ ბრძანება Mac screenshot გაუშვებს ამ პროგრამას ჩემს MAC os x-ში. იქ სხვანაერია სკრიპტი და თუ გინდათ მომწერეთ და MAC-სთვისაც გამოგიგზავნით.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ეს ჩემი კიდევ ერთი პროგრამა shift + alt(command) + 6 shortcut-თ ეშვება სასურველი TV show-ების ახალი სერიის გამოსვლამდე დარჩენილ დროს ნახულობს და ასეთი notification-ები გამოაქ და გამოტანის მომენტში ინგლისურად ამბობს ფრაზას:
"სერიალის სახელი" coming in 1 week 1 hours

ეს სერიალები მაქვს ჩაყრილი Flash, Gotham, Arrow, SHIELD, Walking Dead, Game Of Thrones, Supernatural, Vampire Diareas, Originals, Vikings, Daredevil

ძალიან მაგარი text to speech აქვს MAC OS X-ს საღოლ მაგათ. რუსაულადაც და ინგლისურადაც საუკეთესო ხმები ამოვარჩიე და ეგ დავაყენე. ინგლისურად მიყენია დეფოლტად.

აი ასეთ ვიდზეა

d878d591f13e.png

2735ece2fae6.png

d1ace51888d3.png

კოდი:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import subprocess
import time
import pygtk, gtk, flickrapi
import selenium
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import Select
import urllib
import sys
import re

start = 'Countdown:'
end = 'Date:'

def get_time_until_next_episode(url, seriali):
	driver = webdriver.PhantomJS('/Users/MRX/programs/phantomjs-2.1.1-macosx/bin/phantomjs')
	driver.get(url)
	episode_info = driver.find_element_by_xpath(".//*[@id='next_episode']").text
	episode_time = str(episode_info).replace('\n', ' ')	
	release_time = re.search('%s(.*)%s' % (start, end), episode_time).group(1).strip()
	notification = """/usr/local/bin/terminal-notifier -message "%s გამოდის %s-ში" -title 'კინო ანონსი'""" % (seriali, release_time)
	p = subprocess.Popen('%s' % notification, stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
	sound = 'say "%s coming in %s"' % (seriali, release_time)
	p = subprocess.Popen('%s' % sound, stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
	time.sleep(1)
	return release_time

get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/the-flash", 'Flash')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/gotham", 'Gotham')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/arrow", 'Arrow')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/marvels-agents-of-s.h.i.e.l.d.", 'SHIELD')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/the-walking-dead", 'Walking Dead')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/game-of-thrones", 'Game Of Thrones')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/supernatural", 'Supernatural')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/the-vampire-diaries", 'Vampire Diareas')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/the-originals", 'Originals')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/vikings", 'Vikings')
get_time_until_next_episode("http://next-episode.net/marvels-daredevil", 'Daredevil')

 

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, Dr0idGh0sT said:

კაია :thumbsup:

მადლობა.

აჰა ეგ ბოლო პროგრამა გავაკეთე deb საინსტალაციო ფაილად linux-სთვის. დატესტილია უბუნტუზე 32 და 64 ბიტიან ვერსიებზე და მუშაობს იდიალურად. ამის მერე ის ფაილი დააყენეთ და ტერმინალში რო გახსნით და აკრებთ films.py ეგ შეტყობინებები გამოვა. ეგ სკრიპტი არის /usr/bin/films.py აქ, შემდეგ კი სურვილისამებრ რაიმე კლავიატურის შორთქათს მიაბით და ეგრევე გაეშვება :)

linux-ს არ აქვს კარგი text to speech და ამიტომ ხმოვანი შეტყობინებები ამოვიღე. 

გავაკეთე 32 და 64 ბიტიანი ვერსიები. გადმოსაწერი ლინკი: http://bin.ge/dl/221725/Desktop-tar.gz.html

ლინკი განვაახლე პატარა fix-ები შევიტანე თავზევე გადააწერს  upgrade-ს სახით ძველის წაშლა არაა საჭირო :)

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, მათე said:

მადლობა.

აჰა ეგ ბოლო პროგრამა გავაკეთე deb საინსტალაციო ფაილად linux-სთვის. დატესტილია უბუნტუზე 32 ბიტიან ვერსიაზე და მუშაობს იდიალურად.

ერთადერთი რაც ჭირდება მანამ მაგას დააყენებთ არის sudo apt install python-pip ეს ბრძანება, ამის მერე ის ფაილი დააყენეთ და ტერმინალში რო გახსნით და აკრებთ films.py ეგ შეტყობინებები გამოვა. ეგ სკრიპტი არის /usr/bin/films.py აქ, შემდეგ კი სურვილისამებრ რაიმე კლავიატურის შორთქათს მიაბით და ეგრევე გაეშვება :)

linux-ს არ აქვს კარგი text to speech და ამიტომ ხმოვანი შეტყობინებები ამოვიღე.

გავაკეთე 32 და 64 ბიტიანი ვერსიები. გადმოსაწერი ლინკი: http://bin.ge/dl/221671/Desktop-tar.gz.html

ვინდოუსზე არ ეშვება -_- 2.7.11 ვრსია მაქ პითონის...

jjdf877.jpg

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Dr0idGh0sT said:

ვინდოუსზე არ ეშვება -_- 2.7.11 ვრსია მაქ პითონის...

jjdf877.jpg

windows-ზე არც მიცდია. კაი ხანია აღარ ვიყენებ მაგ os-ს.

მანდ გიწერს რო pygtk მოდული არ გიყენიაო. python-ს მოდულია ეგ უნდა დააყენო. კიდევ შეილება ამოგიგდოს და რასაც დაგიწერს ყველა მოდული უნდა დააყენო.

ასევე ესეც დაგჭირდება http://phantomjs.org/download.html windows-ს ვერსია გადაწერე და სადაც ჩააგდებ მერე სრული მისამართით მიუთითე იმ kinoebi.py ფაილში.

windows-ში notification საერთოდ აზრზე არ ვარ როგორ კეთდება და არც ხმოვანი ნოტიფიკეიშენი ვიცი ამიტომ ინფორმაცია ჯობია მანდვე ტერმინალშივე დააბეჭდინო.

linux-ს ვერსიაში ზემოთ რაც დავდე საინსტალაციო პაკეტი, მაგ ყველაფერს ეგ აკეთებს ისე რომ მხოლოდ აყენებ და ვსო მზადაა გასაშვებად :)

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@მათე რავიცი ამდენი ჩალიჩი... არც ვუყურებ არცერთს, პროსტა გატესტვის მიზნით მინდოდა. თუ გაინტერესებს რანაერად იმუშავებს ვინდოუსზე არაა პრობლემა ვიჩალიჩებ :D 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
4 hours ago, მათე said:

ეს კიდევ ერთ გამოსადეგი პროგა. windows-სთვის დასახვეწია, ვაპირებ ავამუშავო მარა თავისი ხუშტურები აქვს linux-სა და MAC-სგან განსხვავებით.

....

ეს კი კოდი:

აუუუუუუ :დ

ცვლადებს და მეთოდებს ქართულად რატო არქმევ სახელს :D
ესეთი რეაქცია მქონდა რო დავინახე :დ

large.png

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

:D ისე უნდა გადავეჩვიო მაგას. ზოგადად სახელების დარქმევა მიჭირს.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

ესეც ასე საკმაოდ დავხვეწე ეს ტორენტიდან ფილმის გადმოსაწერი. 
გავაერთიანე ორი ტორენტ საიტი kat (kickasstorrents) და kinozal (რეგისტრაცია უნდა და კოდშიც უნდა ჩაასწოროთ თქვენი login და password)
დანარჩენი რავიცი კოდში კომენტარები მაქვს დამატებული დასაწყისშივე და თავად მიხვდებით რა როგორაა. 720p-ს ეძებს დეფაულტად მაგრამ კოდის დასაწყისშივე ნახავთ სადაც შეგიძლიათ 1080p-დ გადააკეთოთ. მისამართები იქნება ჩასასწორებელი და მანდვე ჩაასწორებთ მაგათაც. მეტი არაფერი არ უნდა თვითონ კოდს.

პროგრამა სამუშაოდ მოითხოვს chromedriver-ს და მის path-ს სრულად მითითებულს. ასევე import-ებში რა მოდულებიცაა ისენიც უნდა გეყენოთ.

პროგრამა იგებს ტერმინალის ფანჯრის width-ს რათა გამოსახულება ასე ლამაზად დაალაგოს. linux-ში და mac-ში დატესტილი მაქვს მუშაობს. windows-ში არ იმუშავებს ამ სახით როგორც არის. ვისაც გაქვთ windows და გიყენიათ python მომწერეთ და დავამატოთ ეგ ფუნქცია windows-სთვისაც.

ასევე transmission-ს ტორენტ კლიენტს იყენებს. mac-სთვისასაც და linux-სთვისაც რო აირჩევთ ფილმს ავტომატურად გახსნის პროგრამას და პირდაპირ მოგთხოვთ ფილმის გადმოწერის დაწყებას. windows-ში ამან რო იმუშაოს ამისათვის windows-შიც უნდა დააყენოთ ეს ტორენტ კლიენტი. ან თუ არ გინდათ მაშინ პროგრამა დაბეჭდავს magnet link-ს ან ავტომატურად გადმოწერს torrent files-ს და მის მისამართს დაგიწერთ command line-შივე და მერე თავად გადმოწერთ. ეს მას მერე რაც ზედა პრობლემა დაიფიქსება.

ვიდზე ასეთია:
b583d838697b.png
ესეც კოდი საკმაოდ დიდია და სპოილერში ჩავსვავ

Spoiler
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import certifi
import os
import re
import pyperclip
import requests
import selenium
import subprocess
import time
import urllib3

from bs4 import BeautifulSoup
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from sys import platform as _platform

#agenerirebs search linkebs titoeuli sitestvis. ezebs 720p filmebs, tu 1080p gindat aq chaasworet 720p-s nacvlad 1080p
film_resolution = "720p"
#chromedriver-s misamarti
chrome_driver_path = 'chromedriver-s misamarti'
#phantomjs-s misamarti
phantomjs_driver_path = 'phantomjs misamarti araa sawiro'
#chromedrivers download folderi (defaultad Download-ebshi iwers)
default_download_path = 'downloadebis misamarti'
#kinozal-s login da paroli
kinozal_login = 'login'
kinozal_pass = 'paroli'

#igebs terminals fanjris width-s
#columns = int(subprocess.check_output(['stty', 'size']).split()[1])
#columns = int(columns)

__all__=['getTerminalSize']

def getTerminalSize():
	import platform
	current_os = platform.system()
	tuple_xy=None
	if current_os == 'Windows':
		tuple_xy = _getTerminalSize_windows()
		if tuple_xy is None:
			tuple_xy = _getTerminalSize_tput()
			#sawiroa window-s python-shi cygwin-s xterm-stvis
	if current_os == 'Linux' or current_os == 'Darwin' or current_os.startswith('CYGWIN'):
		tuple_xy = _getTerminalSize_linux()
	if tuple_xy is None:
		tuple_xy = (80, 25)   # default value
	return tuple_xy

def _getTerminalSize_windows():
	res=None
	try:
		from ctypes import windll, create_string_buffer

		# stdin handle is -10
		# stdout handle is -11
		# stderr handle is -12

		h = windll.kernel32.GetStdHandle(-12)
		csbi = create_string_buffer(22)
		res = windll.kernel32.GetConsoleScreenBufferInfo(h, csbi)
	except:
		return None
	if res:
		import struct
		(bufx, bufy, curx, cury, wattr, left, top, right, bottom, maxx, maxy) = struct.unpack("hhhhHhhhhhh", csbi.raw)
		sizex = right - left + 1
		sizey = bottom - top + 1
		return sizex, sizey
	else:
		return None

def _getTerminalSize_tput():
	# get terminal width
	try:
		import subprocess
		proc=subprocess.Popen(["tput", "cols"],stdin=subprocess.PIPE,stdout=subprocess.PIPE)
		output=proc.communicate(input=None)
		cols=int(output[0])
		proc=subprocess.Popen(["tput", "lines"],stdin=subprocess.PIPE,stdout=subprocess.PIPE)
		output=proc.communicate(input=None)
		rows=int(output[0])
		return (cols,rows)
	except:
		return None


def _getTerminalSize_linux():
	def ioctl_GWINSZ(fd):
		try:
			import fcntl, termios, struct, os
			cr = struct.unpack('hh', fcntl.ioctl(fd, termios.TIOCGWINSZ,'1234'))
		except:
			return None
		return cr
	cr = ioctl_GWINSZ(0) or ioctl_GWINSZ(1) or ioctl_GWINSZ(2)
	if not cr:
		try:
			fd = os.open(os.ctermid(), os.O_RDONLY)
			cr = ioctl_GWINSZ(fd)
			os.close(fd)
		except:
			pass
	if not cr:
		try:
			cr = (env['LINES'], env['COLUMNS'])
		except:
			return None
	return int(cr[1]), int(cr[0])

if __name__ == "__main__":
	sizex,sizey=getTerminalSize()
	columns = sizex

if columns < 55:
	print "gazardet terminalis fanjara siganeshi"
	exit()

print "-" * columns
search = raw_input('sheiyvanet filmis saxeli: ')
url_kat = 'https://kat.cr/usearch/?q=' + search.replace(' ', '+') + '+' + film_resolution
url_kinozal = 'http://kinozal.tv/browse.php?s=' + search.replace(' ', '+') + '+' + film_resolution

#aketebs titoeul saitze searchs mititebuli filmistvis
source_code = requests.get(url_kat)
soup_kat = BeautifulSoup(source_code.text,'lxml')
source_code = requests.get(url_kinozal)
soup_kinozal = BeautifulSoup(source_code.text,'lxml')
#except urllib3.exceptions.SSLError as e:
#	print "insecure http connection, please fix it"
#	exit

#pasuxs agebs terminalshi gamosaxulebis dalagebulad gamotanaze
def show_film_line(p_count, p_seed, p_peer, p_size, p_name, columns):
	if len(p_count) < 3:
		delta = 3 - len(p_count)
		p_count = p_count + ' ' * delta
	if len(p_seed) < 5:
		delta = 5 - len(p_seed)
		p_seed = p_seed + ' ' * delta
	if len(p_peer) < 5:
		delta = 5 - len(p_peer)
		p_peer = p_peer + ' ' * delta
	if len(p_size) < 8:
		delta = 8 - len(p_size)
		p_size = p_size + ' ' * delta
	film_line = str(p_count) + ' SEED ' + p_seed + ' PEER ' + p_peer + ' SIZE ' + p_size + '> ' + p_name
	if len(film_line) > columns:
		print film_line[:columns]
		bolo = film_line[columns:]
		parting = columns - 41
		for i in re.findall(r'.{1,%s}' % parting,bolo,re.DOTALL):
			print ' ' * 41 + i
	else:
		print film_line
	return

count = 0
found = []
info = {}

#kick ass torrent-s searchs shedegebis dalageba
for search_item in soup_kat.findAll('tr', {'class' : ['odd', 'even']}):
	found.append(search_item)
print "\n" + (columns / 2 - 9) * "-" + "Kick Ass Torrents:" + (columns / 2 - 9) * "-" + (columns % 2 > 0) * "-"
for i in found:
	name = i.find('a', {'class':'cellMainLink'}).getText()
	seed = i.find('td', {'class':'green center'}).getText()
	peer = i.find('td', {'class':'red lasttd center'}).getText()
	size = i.find('td', {'class':'nobr center'}).getText()
	if 'MB' in size or int(seed) == 0:
		continue
	link = i.find('a', {'title':'Torrent magnet link'}).get('href')
	info[str(count)]=link
	p_count = str(count) + '.'
	show_film_line(p_count, seed, peer, size, name, columns)
	count += 1

#imaxsovrebs kinozal-s shedegebis dawyebis id-s
kinozal_count = count
found = []

#kinozal-s searchs shedegebis dalageba
for search_item in soup_kinozal.findAll('tr', {'class':'bg'}):
	found.append(search_item)
print "\n" + (columns / 2 - 4) * "-" + "Kinozal:" + (columns / 2 - 4) * "-" + (columns % 2 > 0) * "-"
for i in found:
	name = i.find('td', {'class':'nam'}).getText()
	seed = i.find('td', {'class':'sl_s'}).getText()
	peer = i.find('td', {'class':'sl_p'}).getText()
	size = i.findAll('td', {'class':'s'})[1].getText()
	if int(seed) == 0 or "МБ".decode('utf-8') in size:
		continue
	link = i.find('td', {'class':'nam'}).a['href']
	info[str(count)]='http://kinozal.tv' + link
	p_count = str(count) + '.'
	show_film_line(p_count, seed, peer, size, name, columns)
	count += 1

#sasurveli filmis gadmowera orive torrent-dan. kat-dan magnet linkit xolo kinozaldan gadmowerili torrent filit. 
#kodshi mititebuli direqtoria unda sheicvalos tqven shemtxvevashi sadac iwers browser imit
if len(info) < 1:
	print "filmi aseti dasaxelebit ver moizebna"
	print "-" * columns
	exit()
else:
	print "-" * columns
	print 'gasasvlelad akrifet: "gamosvla", "exit", "00" an daawiret "Ctrl + C"-s'
	print "-" * columns
	id = raw_input('gadmosaweri filmis nomeri?: ')
	print "-" * columns
	if id == "gamosvla" or id == "exit" or id == "00":
		exit()
	else:
		#igebs ids mixedvit romeli torrent sitidan unda gadmoweros filmi
		if int(id) >= kinozal_count:
			f_id = str(info[id]).split('=')[1]
			dl_url = 'http://dl.kinozal.tv/download.php?id=' + f_id
			print 'Downloading ', dl_url
			driver = webdriver.Chrome(chrome_driver_path)
			#driver = webdriver.PhantomJS(phantomjs_driver_path)
			driver.get(dl_url);
			my_window=driver.window_handles[0]
			window_count=len(driver.window_handles)
			driver.find_element_by_xpath('.//*[@id="username"]').send_keys(kinozal_login);
			driver.find_element_by_xpath('.//*[@id="password"]').send_keys(kinozal_pass);
			driver.find_element_by_xpath('.//*[@id="main"]/div[1]/div/form/div[2]/div[1]/table/tbody/tr[3]/td/input').click();
			while window_count > 1:
				if driver.window_handles[0] == my_window:
					continue
				driver.switch_to_window(driver.window_handles[1])
				driver.close()
			driver.switch_to_window(driver.window_handles[0])
			driver.find_element_by_xpath('.//*[@id="main"]/div[1]/div/form/div[2]/div[1]/table/tbody/tr[3]/td/input').click();
			time.sleep(2)
			driver.quit()
			#gadmowerili torrent files misamarti
			t_file = default_download_path + '\[kinozal.tv\]id' + f_id + '.torrent'
		else:
			t_file = info[id]
			print 'Downloading ', t_file

		if _platform == "linux" or _platform == "linux2":
			#GUI
			os.system('transmission-gtk ' + t_file)
			#CLI
			#os.system('transmission-cli ' + t_file)
		elif _platform == "darwin":
			#mac-stvis
			download = ('open -a transmission ' + '%s') % t_file
			os.system(download)
			def runAppleScript(appleScript=None):  
				AppleProcess=subprocess.Popen(['osascript', '-'], stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE)
				AppleProcess.communicate(appleScript)[0]

			appleScript="""on run
				tell application "Terminal" to quit
			end run"""

			runAppleScript(appleScript)
		elif _platform == "win32":
			# Windows
			print "Here is torrent file link:  ", t_file

 

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

დავაყენე ახლა მოდულები და ასეთ რაღაცას წერს:

VoSI79Q.jpg

Link to comment
Share on other sites

@მათე CMD ფანჯარაში ზუსტად დაწერა ზომა.

მაგრამ ამ cygwin-ში ვერ მივხვდი რა ბრძანებით უნდა გავუშვა :D

fXGzrKH.jpg

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Dr0idGh0sT said:

@მათე CMD ფანჯარაში ზუსტად დაწერა ზომა.

მაგრამ ამ cygwin-ში ვერ მივხვდი რა ბრძანებით უნდა გავუშვა :D

 

cygwin-ში უნდა გადახვიდე სკრიპტი სადაცაა და ./aaaa.py ასე გაუშვა ან python თუა path-ებში python aaaa.py ასე.

ზედა სკრიპტი სპოილერში რომელიცაა ჩავასწორე. სკრიპტში დასაწყისში რაც უნდა ყველაფრის მისათითებელი აქვს შეიხედე იმპორტების მერე ეგრევე და მიუთითე შენი მონაცემები და ცადე აბა დანარჩენი ყველაფერი თუ გაქვს windows-ში უნდა დაწეროს magnet link kick ass torrent-სთვის და გადმოწერილი torrent ფაილის მისამართი kinozal-სთვის. transmission არ ვიცი  windows-ში როგორ ეშვება cmd-დან თორე ჩავამატებდი პირდაპირ გაეხსნა.

Link to comment
Share on other sites

@მათე cygwin ამუშავდა. არადა გუშინც ზუსტად ასე ვშვებოდი :D სიგანის გამოსათვლელი კოდი cygwin-ში და CMD-ში მუშაობს 100%, მაგრამ IDLE-ს ფანჯარა რო გავადიდე ისევ ის დაწერა რაც მანამდე. დანარჩენი აი ასეა:

Fxyhm4Y.jpg

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Dr0idGh0sT said:

@მათე cygwin ამუშავდა. არადა გუშინც ზუსტად ასე ვშვებოდი :D სიგანის გამოსათვლელი კოდი მუშაობს 100% დანარჩენი აი ასეა:

 

pip install lxml ეს დააყენე და დააიმპორტე აბა ასე import lxml თუ არ გამოვა დაიკიდე მერე ვნახავ რამე windows-ს მანქანაზე და გავასწორებ.
Link to comment
Share on other sites

31 minutes ago, Dr0idGh0sT said:

ახლა ახალ ერორს აქვს ადგილი 

კარგი მაგას გავასწორებ დავტესტავ მერე wind-შიც და დავდებ მუშა ვერსიას. რავი მგონი ეს ყველაზე გამოსადეგი რამეა. მე ხშირად ვიყენებ.

თემასაც გავწმინდავ მოგვინაებით როცა 100% მუშა ვერსია მექნება. მადლობ დახმარებისთვის.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...