Jump to content

kapan_gio

ნიუსჰანთერი
 • Content Count

  1138
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by kapan_gio

 1. ვნახე ეგ სია კი, გუშინ ჩვეულებრივად შევდიოდი, როდის დაბლოკა მაგთმა, არც გაფრთხილება რამე ? როუტერში გასაგებია (მახინჯი როუტერი დგას და შიგნით ქექიალს ლანს რომ შევუცვალო დნს ჯობია, მაგრამ ლანში გაწერილს როუტერის არ გაუპრობლემებს? ) მადლობა
 2. მაგთმა ხომ არ დაბლოკა rutracker. org ?? ბილაინიდან ჩვეულებრივად შევედი ტელეფონით, და ქრომზე ექსთენშენის დაყენებით შემდგომში. სხვა ყველა ტორენტ საიტზე შევდივარ უპრობლემოდ.
 3. https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html ით ნახე ტემპერატურები და Task manager ში ნახე რა ტვირთავს პროცესორს, რამს, მყარ დიკს
 4. 1 ასეთი შეკითხვა Linux Mint ხო უბუნტუზეა აშენებული და იგივე შედეგს დადებს თამაშების გამოყენებაზე რასაც ჩვეულებრივ უბუნტუ? მე ვფიქრობ უნდა დადოს.. LMDE ვერსიას არ ვგულისხმობ
 5. ჯერ კი ? იმედია გამოსწორდება დროთა განმავლობაში.
 6. კი, ძალიან ბევრი რამე. ცოტახანს იყოს აქ და მერე სხვა საიტებთან ერთად ყველა სიკეთეს გავაერთიანებ ერთ ტოპიკში.
 7. C# თუ მოგეპოვებათ მასალა რამე ქართული, რუსული, ინგლისური იქნებ ატვირთოთ
 8. ვინმემ არ იცით რატომ არ მაჩვენებს ინფოს? crucial storage ამბობს good healthy -ს. 40 ტბ აქვს ნაწერი.
 9. Windows 10 და 2 გბ ოპერატიული ერთად შედეგობრივად კატასტროფაა, მე ეგრე ვფიქრობ. 4 გბ-ზეც კი მაგარი ტვინის ბურღია, რედაქციასაც გააჩნია. საბოლოოდ მე ოპერატიულის გაზრდის (ან სისტემის შეცვლის 8.1 თუნდაც), ვირუსების, ბრაუზერის და მისი ექსთენშენების უარყოფით მხარეების შემოწმებაზე გადავიდოდი.
 10. დიდი რაოდენობით მონაცემების შენახვა ხდება სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფით, ან "Enterprise" ტიპის მონაცემთა ბაზებში. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან გეოსაინფორმაციო სისტემებში არსებულ პროგრამებს და ბაზებს შორის უთანხმოებას იწვევს ვერსიების და ოპერაციული სისტემების სხვაობა, გაითვალისწინეთ. მაგალითისთვის შეგიძლიათ იხილოთ Oracle -ის და ArcGIS ის ვერსიების თავსებადობა. სატესტოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ: Microsoft SQL Oracle PostgreSQL ESRI ArcGIS მხარდაჭერილი მონაცემთა ბაზები. ძირითადი ESRI FIle Geodatabase Microsoft Access Enterprise ვარიანტები http://altibase.com/ https://www.ibm.com/analytics/us/en/db2/ https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPEK/db2z_prodhome.html http://en.dameng.com/ https://www.ibm.com/analytics/informix https://www.ibm.com/analytics/netezza https://www.oracle.com/database/ https://www.postgresql.org/ https://www.sap.com/products/technology-platforms/database-management-system.html https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017 https://www.teradata.com/ QGIS მხარდაჭერილი მონაცემთა ბაზები. ძირითადი ESRI FIle Geodatabase Microsoft Access Enterprise ვარიანტები PostgreSQL (PostGIS) SQLite (SpatiaLite) Microsoft SQL Oracle Spatial MySQL Open Database Connectivity (ODBC) Autodesk AutoCAD Map 3D MySQL ODBC Oracle PostgreSQL SQLite ?? Shapefile მონაცემთა ბაზებს შორის სხვაობა ArcGIS Default.gdb - ადგილმდებარეობა, დანიშნულება. OBJECTID; FID; OID ველები ცხრილებში. ცხრილებში აუცილებელია OBJECTID ველი (long integer {Storable range -2,147,483,648 to 2,147,483,647}) , რომელიც უნიკალურია თითოეული ჩანაწერისთვის. OBJECTID განსხვავდება შეიპფაილებში, გეომომონაცემთა ბაზებში და სტანდარტულ ცხრილებში. შეიპფაილში FID ველი შეიცავს ObjectID-ს და იწყება ნულით. გეომონაცემთა ბაზის Feature class ფენაში, ან ცალკე მდგომ ცხრილში (რომელიც ასევე გეომონაცემთა ბაზაშია) OBJECTID მოქცეულია ObjectID-ში და იწყება 1-იანით. ცალკე მდგომ ცხრილში(dBase), OID ველი შეიცავს ObjectID-ს და მონაცემი იწყება ნულით. თუ მონაცემი შეიპფაილიდან იშლება, FID -ის გადანომრა ხდება 0-დან ზემოთ ზრდადობით. ნუმერაციაში არ არის გამოტოვებები. თუ მონაცემი იშლება გეომონაცემთა ბაზის Feature class ფენიდან ან ცალკე მდგომი ცხრილიდან (რომელიც ასევე გეომონაცემთა ბაზაშია), ObjectID არ გადაინომრება. ნუმერაციაში რჩება გამოტოვებები. თუ მონაცემი იშლება dBase ცხრილიდან, OID გადაინომრება 0-დან. ნუმერაციაში არ არის გამოტოვებები. ArcGIS მონაცემების ველის ტიპები მონაცემთა ტიპი (მნიშვნელობათა დიაპაზონი) მოკლე მთელი რიცხვი Short integer (-32,768 to 32,767) გრძელი მთელი რიცხვი Long integer (-2,147,483,648 to 2,147,483,647) ნამდვილი რიცხვი ჩვეულებრივი სიზუსტით Float (-3.4E38 to 1.2E38 ) ნამდვილი რიცხვი ორმაგი სიზუსტით Double (-2.2E308 to 1.8E308 ) ტექსტი Text თარიღი Date BLOB (Binary Large OBject) მონაცემები რომლებიც ინახება გრძელ მიმდევრობით ბინარულ რიცხვებად. მაგალითად: ანოტაციები, ობიექტების ზომები(Dimensions), სურათები, მულტიმედიური ფაილები, კოდის ნაწილები. ამ ველის შიგთავსის სანახავად საჭიროა ცალკე ამომტვირთავი, გადამხედავი ან აპლიკაცია ცალკეული სხვა დეველოპერების მიერ შექმნილი. Guid რასტრი Raster ველის პარამეტრები ველის სიგანე (Length) სიმბოლოების სავარაუდო რაოდენობა სიზუსტე (Precision) რიცხვების რაოდენობა, რომელიც შეიძლება ინახებოდეს რიცხვით ველში ზომა (Scale) რიცხვების რაოდენობა მძიმის შემდეგ დომეინები და საბტაიპები Code page ქართული უნიკოდირება მონაცემთა ბაზაში თუ ვწერთ ქართული ასოებით და შემდგომ ვაექსპორტებთ შეიპად, ვიღებთ ატრიბუტულ ცხრილში კითხვის ნიშნებს. ამის გამოსასწორებლად საჭიროა მხოლოდ ფაილის გაშვება და თანხმობა. Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\CodePage დაუარქივებელი
 11. ქვემოთ ჩამოთვლილი პროგრამული პაკეტის მოწოდება შემიძლია პირად მიმოწერაში, თავად შეგიძლიათ მოიძიოთ ტორენტ ტრეკერებზე ან ასევე სხვა საიტებზე. GIS გარემოში არსებული ფასიანი პროდუქტების ჩამონათვალი. ზოგიერთი მათგანი წლების მიხედვითაა, ზოგიც ვერსიების. ESRI ArcGIS : 9; 9.2; 9.3; 9.3.1; 10.0; 10.0.2; 10.1; 10.2.1; 10.2.2; 10.3; 10.3.1; 10.4; 10.4.1; 10.5; 10.5.1; 10.6; 10.6.1; 10.7 ArcView : 3.2; 3.2a; 3.3 ArcGIS Server : 9.3.1; 10.0; 10.1; 10.2.2 City Engine : 2015; 2016 Autodesk Autocad : 2016; 2017; 2018; 2019 Civil 3D : 2016; 2017; 2018; 2019 MAP 3D : 2017; 2018 RS - დისტანციურ ზონდირებაში არსებული ფასიანი პროგრამული უზრუნველყოფა HEXAGON ERDAS IMAGINE : 2010; 2015 ENVI : 4.3; 5.2; 5.3 Blue Marble Global Mapper : 9.0; 10.0; 11.01; 13.0; 13.1; 14.0.2; 15.0; 15.1.7; 16.0.1; 16.0.5; 17.0.5; 18
 12. საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკები (ყველა გეორეფერენსირების გარეშეა, საქართველო ხვდება ნომენკლატურით K37 და K38 ზონებში) Topo Maps სხვადასხვა მასშტაბების. დალაგებულია ანბანის მიხედვით. მასალა შესაძლებელია მოიპოვოთ ასვე ოფიციალურ საიტზეც. გაითვალისწინეთ 50 000 და 200 000 მასშტაბების ტოპოგრაფიული რუკები სამხედრო დანიშნულებისაა. გარკვეული ნაწილი ამიტომ ამოღებულია. ციფრული სასიმაღლო მოდელები SRTM GEORGIA Cellsize (X, Y) ~77; Format GRID; Pixel Type floating point; Pixel Depth 32 bit; Size 120 MB SRTM CAUCASUS Cellsize (X, Y) ~81; Format TIFF; Pixel Type signed integer; Pixel Depth 16 bit; Size 32 MB
 13. Landsat 8 დაუმუშავებელი სურათები საქართველოსთვის
 14. ღია კოდით არსებული პროგრამული უზრუნველყოფა გეოსაინფორმაციო სისტემებში. QGIS (Windows; Linux; Mac OS; BSD; Android) ოფიციალური საიტი , უახლესი ყველა სისტემის ვერსიები. Linux დისტრიბუტივებს ძირითად ნაწილს Software manager-ში აქვთ განთავსებული. Windows -ისთვის. ძველი და ახალი შეგროვებული ვერსიები. GRASS GIS (Windows; Linux; Mac OS) ოფიციალური საიტი DIVA GIS ოფიციალური საიტი GEOSERVER ოფიციალური საიტი OSGeoLive წარმოადგენს ლინუქს დისტრიბუტივს(Debian;Lubuntu;LXDE), რომელშიდაც მოთავსებულია უფასო გის პროგრამული უზრუნველყოფები. დეტალებისთვის Distrowatch ოფიციალური საიტი 13.0 გადმოწერა sourceforge ოფიციალური საიტიდან. OSGeo Live 13.0 ვერსია . ფორმატები 7z , ISO . გადმოწერა (ატვირთულია Google Drive-ზე.) ISO ფაილის ზომა 4.0 გბ. 12.0 გადმოწერა (ატვირთულია Google Drive-ზე.) ISO ფაილის ზომა 4.0 გბ. 11.0 გადმოწერა (ატვირთულია Google Drive-ზე.) ISO ფაილის ზომა 4.37 გბ. SARbian OS (Debian) ოფიციალური საიტი გადმოწერა ◄ ოფიციალური საიტიდან. (არის ISO და ვირტუალური მანქანისთვის გათვალისწინებული ფორმატი) გადმოწერა ◄ (ატვირთულია Google Drive-ზე.) ISO ფაილის ზომა 2.79 გბ, ZIP ვირტუალურისთვის 3.75 გბ Semi-Automatic OS (Debian) ოფიციალური საიტი გადმოწერა ◄ ოფიციალური საიტიდან გადმოწერა ◄ (ატვირთულია Google Drive-ზე). ფაილის ზომა 32 bit 773 მბ, 64 bit 723მბ. Portable Basemap Server v3.1 SAS.Planet.Nightly.181021.9811
 15. ტოპიკში მუდმივად ნახლდება ინფორმაცია ღონისძიებების ასევე სწავლების შესახებ როგორც საქართველოში ისე უცხოეთში. ‼️მიწის რეგისტრაციის შესახებ უფასო ელექტრონული კურსი მომზადდა მთა მყინვარწვერის სიმაღლის გაზომვის ექსპედიციის შედეგები International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019), which will take place at the Yildiz Technical University, Davutpaşa Campus, Istanbul, Turkey, on November 7-9, 2019. More at http://www.isag-2019.yildiz.edu.tr/ Aquaveo User Conference Learn to work smarter, faster, and with greater confidence Network with engineers, modelers, and software developers at our second annual Aquaveo User Conference. Keynote Speakers Be inspired by and gain insight from industry leaders User Community Network and share with fellow users from around the world Software Developers Learn about future developments, interact with the software development teams, and share feedback October 8-9, 2019 Salt Lake City, Utah United States URISA/IAAO 2020 GIS/Valuation Technologies Conference When: March 23-26, 2020 Where: Louisville, KY Formerly known as GIS/CAMA, the event has been re-branded to take into account the abundance of technologies that, when integrated with GIS, make valuation and assessment more accurate, efficient and applicable for jurisdictions of all sizes. For more than twenty years, the organizations have hosted a conference to discuss the importance of data and the analysis of location information for better decision-making within a jurisdiction. hashtag#GIS/ValTech2020 will feature an exhibition, pre-conference training and workshops, keynote speakers and a substantial educational program which is developed through a review of proposals received. The Conference Planning Committee is now inviting both workshop and presentation proposals. URISA is a GISCI Member Organization
 16. პრობლემა რაშია GT 430 მაქვს, როცა HDMI პორტზე ვაერთებ გადამყვანს VGA სთვის მონიტორზე Windows ზე ეკრანი ცანცარებს ვერაა ძრავზე რა. გადამყვანი მუშაობს სხვაგან ვცადე გამოყენება არაქვს პრობლემა, უფრო ვიდეოს ბრალი მგონია. VGA პორტზე 1 მონიტორი დავაერთე და DVI პორტზე გადამყვანი VGA ზე. მოკლედ VGA>VGA, DVI > VGA მაქვს. HDMI მკვდარია ეგრე გამოდის. მეც ვატყობ რეზოლუციებზე წვალების გარეშე შედეგი არ მექნება სანამ ვიდეოს არ შევცვლი.
 17. ამერია ? მთავარია მიმიხვდი სათქმელს. მადლობა ინფოსთვის ჯერ ვირტუალზე გავეცნობი მანჯაროს (Arch მინდოდა მაგრამ გადავიფიქრე) და შემდეგ ცალკე მყარ დისკზე ვცდი რა გამოვა უბრალოდ მაინტერესებს. privacy როგორც Arch -ზე ამ სისტემაზეც ხომ გადის? (საკუთარი კონფიდენციალურობის დაცვა ინტერნეტსივრცეში)
 18. Linux Mint ხომ დებიანზეა აგებული პირველი ნაწილი (მეორე ვიცი დებიანის გარეშეცაა LMDE) და მანჯაროზე ის პროგრამები, რაც მინტზე დებიანის გამო უპრობლემოდ და ლაღად ეშვება, რამე ნიშანდობლივ სხვაობას მოგვცემს მანჯარო? LMDE დებიანის გარეშე რაცაა მინტი მაგაზე სოფტის დაყენება გამიჭირდა, არც მასე კარგად ვერკვევი ლინუქსში. დებიანით რაცაა ის მირჩევნია გამარტივებულია საქმე ყველანაირად. ანუ აქცენტი სოფტის დაყენებაზე მაქვს მანჯაროს მიმართულებით. და 2 მონიტორზე ერთად თუ გიმუშავიათ მანჯაროზე. რეზოლუციების პრობლემა მქონდა მინტზე ვერ გავასწორე და გავბრუნდი ფანჯრებზე ერთხელ. მეორედ აღარც მიცდია.
 19. მე მქონდა ანალოგიური პრობლემა 2 სამსუნგის 1 ტიპის მოდელებზე. რეზოლუცია ქონდათ სხვადასხვა დანარჩენად ერთი ჯიშის. მინტზე მინდოდა გამესწორებინა ეს ყველაფერი თუმცა ამაოდ, არაფერმა უშველა და შევეშვი. შემდეგ ჯერზე ვცდი კიდევ ვნახოთ რა გამოვა.
 20. ? /\ / \ / \ ? ILWIS - Remote Sensing and GIS software ILWIS 3.3 Windows -ისთვის. Google Google Earth Pro Windows -ისთვის. Google Earth WEB ვერსია. Google Earth Windows -ისთვის.(ვერსია 7.1.2.2041). ArcGIS-ში XTools-ის დანამატისთვის; ასევე ENVI-სთან; ERDAS IMAGINE-თან გამოსაყენებლად. European Space Agency ESA SNAP SENTINEL Windows 32 bit -ისთვის. Windows 64 bit -ისთვის. Mac OS X -ისთვის. Esri: GIS Mapping Software, Spatial Data Analytics & Location Platform ArcGIS Earth 1.8 Windows -ისთვის.
 21. QGIS მონაცემების ნიმუში Windows -ისთვის Linux -ისთვის QGIS ლინკედინის სავარჯიშოების ფაილები
 22. გეომონაცემთა ბაზები ამოღებული ESRI ArcGIS-ის სხვადასხვა ვერსიებიდან. ბაზას პროგრამა ინახავს ინსტალაციიდან გამომდინარე შესაბამის დირექტორიაში. 10.6.1 (Source C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.6\TemplateData) 10.6 (Source C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.6\TemplateData) 10.5 10.4.1 (Source C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.4\TemplateData) 10.3.1 10.3 10.2.2 (Source C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.2\TemplateData) 9.3.1 (Source C:\Program Files (x86)\ArcGIS\bin\TemplateData ) Arctutor ArcTutor 9.0 ArcTutor 10.0 ArcTutor 10.2.2 მსოფლიოს სხვადასხვა მონაცემები DATA AND MAPS ArcGIS ლინკედინის სავარჯიშოების ფაილები QGIS ლინკედინის სავარჯიშოების ფაილები საქართველოს სხვადასხვა მონაცემები GEORGIA 500 000 Shp GEORGIA.GDB
 23. კი, გარკვეული მასალა არის ყველანაირი ტიპის. სიახლეებიც შეიძლება ჩაისვას ამავე დროს. ამ სფეროში არსებული.
×
×
 • Create New...