Jump to content

Display Driver Uninstaller


Recommended Posts

Display Driver Uninstaller (DDU) V17.0.9.1 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

ChangeLog:
Fixed SharedDlls removal.
Fixed argument "silent" for pending computer restart.
Japanese.xml & Swedish.xml language update.
small option menu enhancements.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი:  https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v17.0.9.1.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.0 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Added support of Realtek audio driver removal. (WIP)
-Added very limited removal of SoundBlaster audio driver.(no files or registry yet)
-Added command line argument: -cleanrealtek -cleansoundblaster
-Fixed a possible startup issue when character like ## are in the folder name.
-Fixed many possible null exceptions I have encountered during some code cleanup.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.0.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.1 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Additional NVIDIA cleanup
-Fixed the System environment path cleanup
-Translation update Slovenian.xml Turkish.xml
-Selected type combo box is now translatable
-Added many missing verification for "Nothing" when using the registry.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.1.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.2 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Additional NVIDIA cleanup
-Translation updates

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.2.exe

მე ისე ამას არც ვიყენებ მაინინგ რიგზე, 5 კარტის ყველა ნასტროიკის წაშლა და რეიზერების უსბ დრაივერების ხელახლა დაყენება მაგარი ნეუდობნია და ჯობია პირდაპირ გაანახლო ნოლიდან დრაივერის დაყენებით სეტინგების შენახვის გარეშე, ჯერ არ გაუბერია 1709 ბილდზე ეგრე და მაგიტომ ამ პროგრამის გამოყენება არ დამჭირვებია აქამდე

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.3 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Removed paexec.exe , use impersonation instead. Should help AV False/positive.
-Fixes and enhancement to Vulkan removal. (Thanks Sora)
-Support Intel Vulkan removal.
-Translation updates

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.3.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.4 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

ChangeLog:

-Fixed an issue affecting the CUDA SDK removal after using DDU. Thanks to ("Forceflow")
-Left-over removal "NvDLISR" for Geforce Experience 3.16.0.122

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.4.exe

არსებობს კიდე სტატერინგის შესამცირებელი უტილიტა იგივე ავტორისაგან ზოგიერთი იგრებისთვის სადაც დობრათ რამს ხმარობს თამაში https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=1256 32გბ რამზე მეეჭვება აქტუალური რომ იყოს, მაგრამ დაჟე 1809 ასწორებსო ლაგებს 16გბ რამზეც კი, აქტუალური უფრო იმ თამაშებში იქნება თავიდან რომ კარგათ მუშაობენ და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეწყებათ ლაგები და სტატერინგი

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.5 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-New requirement starting from this version ".NET Framework 4.5 now required."
Reason: Recently with Windows 10, we now see DCH drivers and theses drivers come with their control panel from the Microsoft store App.
To be removed, some library that were only available for 4.5 is now forcing us to update too.
The downside is the end of support of Windows XP.
-Nvidia,Intel,Realtek DCH driver removal is now supported.
-Additional Realtek audio cleanup.
-Removal of new subkey found in HKLM/Software/nvidia corporation/installer2/ (Drivers)
-Removed "CharSet:=CharSet.Unicode" and "MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)" from "Function CM_Get_Device_ID" that were giving unexpected results for retrieving the DeviceID with .NET 4.5
-(DCH)Removal of the Extension device class and their components

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.5.exe

Link to comment
Share on other sites

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.6 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-Support the removal of the USB type C of the Nvidia RTX card.
-NVIDIA NGX removal.
-Additional AMD leftover removal
-Fixed an issue with SharedDlls removal
-Changed the logics on how the devices are removed.
-Bug fixes and addition to Realtek.
-Updated Turkish.xml
-Report in the log the FriendlyName if available when removing devices, if not, use the device description.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.6.exe თვითონ საიტზე შეშლიათ და ისევ წინა ვერსიის ლინკია, ჩემით შევცვალე 6 და გადმოწერა ახალი ვერსია, აბლათ გაასწორებენ მოგვიანებით

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.7 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-Fixes and enhancements on devices find / removal.
-Possibly fixed the removal of the "AMD audio bus" that was causing issues to AMD GPU owner who also have AMD chipset + CPU.
-(DCH related)Removal of the "SoftwareComponents" of the GPU being removed.
-Translations updates
 

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=1432

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.8 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-Fixed CM_Get_Device_ID in Unicode.
-SetupAPI : SetupUninstallOEMInf (use unicode)
-Fixes and enhancement to the driver removal logic.
-Remove audioBus is now default to false (because it *could* cause some problem on some specific system)
-AMD additional services and tasks removal.
-Added Software component removal to realtek audio.
-Chinese (Traditional).xml language update.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.0.8.exe

მაინინგ რიგისთვის ამ უტილიტას მე არ ვიყენებ ხოლმე მაინც დრაივერის განახლების წინ, უბრალოთ ნულევოი პროფილს ვუნიშნავ და ეგრე ვანახლებ, რახან ყოველი ძირფესვიანათ წაშლის შემდეგ ნოლიდან ჭირდება უსბ დრაივერებსაც დაკონფიგურება და შეიძლება რამემ გაუბეროს, ისეც მშვენივრათ უბერავს 1709 ბილდზე წინა მაისიდან მოყოლებული, ჯერ არცერთ დრაივერზე არ გაუხურებია რაზგონი იქნება თუ სტაბილურობა

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.0.9 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-Fixed an issue with Geforce Experience when the DDU option "Remove GFE" is unticked.
-Made significant speed improvement on the registry clean-up part. 
-Fixed the impersonation of the system account for some users.(hopefully)
-Additional AMD and Nvidia leftover removal.
-Release SYSTEM token after cleaning thread is complete to avoid weird issues with SetupAPI.
-Changed manifest from asInvoker --> requireAdministrator

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=1490

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.0 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-Changed the roaming folder location to a more standard one.
-If no saved option is found, take the user to the options menu.(new user)
-Added command-line argument : -RemovePhysx, -RemoveGFE
-Do not remove physx by default. (Reason: user request)
-Translations updates
 

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.0.exe

Link to comment
Share on other sites

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.1 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით: 

Changelog:
-Additional Nvidia DCH (Add software type 1 EXE. ) cleanup. (Thanks to NVIDIA for reporting)

ესეც გადმოსაწერი ლინკი:  https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.1.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.2 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
Additional NVIDIA RTX cleanup. (NGX)
Additional NVIDIA Ansel removal as per user reports..
Language update Turkish.xml (Murat5038)
 

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.2.exe

Link to comment
Share on other sites

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.3 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
Fixed a random DDU hang.
Language update Slovenian.xml

https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.3.exe

მაგ ახალ ვერსიებში უკვე ფიზიკის დრაივერიც რომ მიაშალოს სეიფ მოდიდან უნდა მოუნუშნოთ ოპციებში, ისე ტოვებს მაგ დრაივერს დეფოლტზე

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.4 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Updated the partner link
-Small fixes / enhancement.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი:  https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.4.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.5 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Many additional AMD leftover removal.
-Additional Nvidia leftover removal.
-Added launch argument : -preventwinupdate
-Fixed log was not always created.
-Changes to when we use the system impersonation to avoid issues.
-Read files configurations before impersonation.
-More precision on file removal to avoid potentially unwanted file removal.
-Removed unnecessary warning debug message
 

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.5.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.6 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:
-Nvidia USB-C additional removal.
-Updated first launch message for new users.
-Fixed a little bug when removing Vulkan.
-Polish.xml translation update.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.6.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.7 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

-Fixed the cleaning of the "OpenGLShExt" and "NvAppShExt" happening when it's not expected
 

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.7.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.8 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

-Additional Nvidia leftovers removals from recent drivers.
-Removed Chinese - Taiwan.xml

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.8.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.1.9 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

-Changed minimum .NET Framework minimum requirement to 4.6
-Removal of additional Vulkan and D3D cache leftover for AMD
-SharedDlls removal enhancements.
-Reworked SystemRestore code.
-misc fixes / enhancements
 

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.1.9.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.2.0 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:

-Use BCDEDIT to make the system boot back into normal mode ONLY if BCDEDIT was used by DDU to enter safe mode.
-(Nvidia) removal of "89cc76a4-f226-4d4b-a040-6e9a1da9b882" under "PowerSettings" in registry.
-Additional Nvidia cleanup.

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.2.0.exe

Recommended usage:
-You MUST disconnect your internet or completely block Windows Update when running DDU until you have re-installed your new drivers.

ეს ნამდვილათ არ ჭირდება ჩემთან, ორი ვარიანტია ან შენით გამოურთო ან კიდე უფრო მარტივი აქედან დრაივერების პრავერკა:

nl4K7W0.png

ინტერნეტის კაბელის გამოძრობა ან ლან კარტის გათიშვა სულაც არაა საჭირო იმისთვის რომ ავტომატურათ არ დაიწყოს დრაივერის დაყენება, ჩემთან მაგის გათიშვამაც უშველა, მერე შეიძლება ისევ ჩართოთ, შატაპ10-აც შეიძლება მაგის გაკეთება

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.2.1 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

Changelog:

-Added support for AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.2

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.2.1.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.2.2 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

-Rewrite the service removal order and functions.
-Added a new "hardware ID" for Nvidia USB-C removal.
-Fixed a typo on one of the existing ID for Nvidia USB-C.
-Nvidia USB Type-C additional registry removal.
-Set the removal of AMDKMPFD to false by default.
-Additional AMD services removal. (AODDriver)
-Russian.xml update

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.2.2.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.2.3 გამოვიდა შემდეგი ჩეინჯლოგით:

-AMD: Additional removal of new values in the "PnpLockdownFiles" Registry region.
-AMD: Removal of the "AMD User Experience Program Installer"
-NVIDIA: Added INFs to the driverfiles.cfg to help remove leftover of the "PnpLockdownFiles" Registry region.
-Added the -norestorepoint command line option
-Language: Spanish (Spain).xml , Chinese (simplified).xml,Portuguese.xml

ესეც გადმოსაწერი ლინკი: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v18.0.2.3.exe

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.