Jump to content

ვიდეოფაილთა ფორმატები


Recommended Posts

გამარჯობათ

წავუფორმატოთ:

MPEG ფორმატი იყოფა MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 7,გააჩნია ინფორმაცია/გამოსახულების მაღალი მაჩვენებელი,დაყოფილი დროის მოკლე ინტერვალით.

ორ მეზობელ კადრს შორის ჩვეულებრივ იცვლება მხოლოდ ხედის მცირე მონაკვეთი,მაგალითად ხდება ობიექტის დინამიური გადაადგილება ფიქსირებულ უკანა ხედიზე.

იმისათვის რომ არ მოხდეს ინფორმაციის დაკარგვა "I" და "P" კადრს შორის დგება "B" კადრი((Bidirectional frame-2მიმართულებისმქონე კადრი)

მასშია ინფორმაცია,რომელიც მოიპოვება მომდევნო და წინა კადრებისაგან.

ამ ფორმატის კოდირებისას ფორმირდება სხვადასხვა კადრთა ჯაჭვი,ტიპიური კადრთა მიმდევრობა შემდეგნაირადაა:IBBPBBIBBPBBIBB შესაბამისად კადრთა თანმიმდევრობა "ამუშავებისას" შემდეგნაირად განაწილდება: 1423765

MPEG-1 სტანდარტი განკუთვნილია ვიდეოფაილთა (CD ROM) ჩაწერისთვის,ან ТВ გამოსახულებისთვის დაბალსიჩქარიანი საკომუნიკაციო წყაროთი გადაცემისას(ციფრული წყაროს სიჩქარე 1,5მბიტი/წმ-ში ან ნაკლები)

ეს სტანდარტი შესაძლებელია ეფექტურად იქნას გამოყენებული ვიდეოფაილთა გადაცემის სიჩქარისას 3,5მბიტ/წმ-მდე. 1,5 დან 3,5 მბიტ/წმ-მდე TB ვიდეოს ხარისხი უმჯობესდება

MPEG-2 სტანდარტი სპეციალურად იქნა შემუშავებული TB გამოსახულების კოდირებისთვის,იგი იძლევა საშვალებას მიღებულ იქნას დეკოდირების სრული სიმკვეთრე TB გამოსახულებაში.

MPEG-1 MPEG-2 ფორმატისაგან განსხვავდება:

შედარებისთვის MPEG-2 სტანდარტი უზრუნველყოფს მასშტაბურობას სხვადასხვა საფეხურზე გამოსახულებისა და ვიდეოსი 1 ნაკადში

MPEG-2 ფორმატი უზრუნველყოფს მოძრავ ვექტორთა სიზუსტეს რომელიც გაზრდილია 1/2 პიქსელამდე.

.....

MPEG-3 სტანდარტი გამოიყენება გამოსახულების მაღალი ხაარისხით(HDTV) გადაცემისათვის,მაგრამ შემდეგ MPEG-2 სტანდარტის ნაწილი გახდა.

MPEG-4 სტანდარტი იყენებს გამოსახულების ფრაქტორულ შეკუმშვის ტექნოლოგიას.ფრაქტორული ანუ კონტურულ-ცენტრალური შეკუმშვა გულისხმობს ობიექტთა კონტურთა და ტექსტურათა გამოყოფას.

კონტური წარმოდგენილია შავ-თეთრი(splines) პოლინომინალური ფუნქციით და კოდირდება როგორც საყრდენი წერტილები.

დიაპაზონი მონაცემის გადაცემის სიჩქარის,რომესაც აქვს ამ შეკუმშული ფორმატის მხარდაჭერა გაცილებით ფართოა ვიდრე MPEG-1 და MPEG-2.

MPEG-4 ფორმატში ალგორითმი შეკუმშვის ხარისხის და ეფექტურობა მაღალია.მისი გადაცემის სიჩქარის დიაპაზონი 5 დან 10მბიტ/წმ-მდეა.

MPEG-4 ფორმატის შეკუმშვის ხარისხის საშვალებას იძლევა ჩწერილ იქნას სრულმეტრაჟიანი ფილმი 1 კომპაკდისკზე.

ამის გამო იგი გახდა უფრო პოპულარული კომპიუტერულ სფეროში.

ვიდეოფაილთა ხარისხია:

(იდეალობიდან>დაბალ ხარისხამდე)

HDTV-Rip > DVDRip R1/2 > DVDScr > DVDRip R5 > TС > SCR > TS > Cam

CamRip (CAM) ფორმატი ყველაზე დაბალი ხარისხისაა,ანუ ისეთი ფილმი რომელსაც იწერენ კინოთეატრში ვიდეოკამერით.ხარისხი ნორმალურიდან-კარგობამდე.

ზოგიერთ ფილმში ჩანს კინოთეატრში მჯდომთა თავები,ხმის ხარისხი სხვდასხვაგვარია(არაიდეალური).

Telesync (TS) ფორმატი იწერება პროფესიონალური შტატივზე დაფიქსირებული ციფრული ვედეოკამერით ცარიელი კინოთეატრში მონიტორიდან.ხარისხი ზემოთხსენებულთან უკეთესია,

ხმა იწერება პირდაპირ აუდიოწყაროდან,მაგალითად ყურთსასმენთა კონექტორისგან,შესაბამისად უკეთესი ხმა,ანუ სტერეო ხმით.

Screener (SCR) ფორმატს მეორე ადგილი უკავია ხარისხის მიხედვით,ამისათვის გამოიყენება პროფესიონალური პრესის ვიდეოკასეტა.გამოსახულება შეიძლება შევადაროთ ძალიან კარგ VHS გამოსახულებას.

ხმაც საუკეთესოა,სტერეო ან Dolby Surround.

Telecine (TC) ფორმატი ძალიან იშვიათი,წყაროა პროექტორი აუდიო და ვიდეოწყაროთი.ფილმს პირდაპირ პროექტორიდან იწერენ.გამოსახულება და ხმაც შესანიშნავია.

DVDRip R5 -მეორეხარისხოვანი გამოსახულება როგორც DVD-სათვის.პოზიცირდება როგორც პერატთა კონკურენტი.

DVD screener (DVDScr) ფორმატი იგივეა რაც screener,მაგრამ აღებულია promotional DVD-საგან.

promotional DVD გამოდის დამატებითი მატერიალების გარეშე(სუბტიტრები),ზოგჯერ DVD-ზე არის screener-იც,ანუ მრიცხველი,შავთეთრი ჩანართები,ნაწერები.

DVDRip ფორმატი ეს არის კარგი ხარისხის მქონე DVD-ს კლონი.

HDTV-Rip ფორმატი იშიფრება როგორც High Definition TeleVision,მისი კარგი თვიდებაა მაღალი ხარისხის გამოსახულება 1280*720 ან 1920*1080

SatRip ფორმატი არის ვიდეოზე "თავდასხმა" თანამგზავრიდან პირდაპირ MPEG 2 ფორმატში.

AVI (Audio-Video Interleaved) შეიმუშავა Microsoft-მა ვიდეოთა შენახვა/თამაშისთვის,იგი არის კონტროლერი,რომელშიც შესაძლოა იყოს MPEG1 დან MPEG4 ფორმატამდე.

მას აქვს 4 ნაკადი Video, Audio, MIDI, Text.შეიძლება ვიდეონაკადი იყოს 1,ხმის ნაკადი კი რამოდენიმე.ამ ფორმატს შეუძლია შეითავსოს მხოლოდ ან ვიდეო ან აუდიო ნაკადი.

MOV ფორმატი Apple Quicktime,შეიძლება შეიცავდეს ნებისმიერი კოდეკი,მაგ:CBR ან VBR.ჩვეულებრივ მათ აქვთ გაფართოვება QT ან MOV.MPG ან MP4 (აღსანიშნია ის რომ ვიდეო და აუდიოფაილები ნამდვილი MPG და AAC ფაილებია.თქვენ შეგიძლიათ მათი ამოჭრა,ფუნქციით -dumpvideo და-dumpaudio.

RealVideo ფორმატი შექმნილია RealNetworks-ს მიერ.RealNetworks გამოიყენება "ცოცხალი" სატელევიზიო ტრანსლაციისას ინტერნეტში.მაგ:ტელეკომპანია CNN-მა პირვალმა დაიწყო ქსელში მაუწყებლობა.აქვს მცირე ზომა და დაბალი ხარისხი.

ASF (Active Streaming Format)-ი არის ნაკადური ფორმატი Microsoft-საგან.მათ შეიმუშავეს 2 ვარიანტი ASF, v1.0 და v2.0. v1.0 გამოიყენება მეგიაწყაროებში(Windows Media Player и Windows Media Encoder) და გასაიდუმლოვებულია.v2.0 გამოქვეყნებული და დაპატენტებულია.ASF ფაილები ზოგჯერ არის WMA ან WMV გაფართოვებით.

WMV (Windows Media Video) -ვიდეოფაილი,ჩაწერილი Windows Media ფორმატში.

Xvid (ძველი სახელწოდება XviD)-შეკუმშული ბიბლიოთეკა Mpeg4 სტანდარტის.Xvid წარმოადგენს მთავარ კოდეკის DivX Pro-ს კონსტრუქტორს.ამ კოდეკის ანტაგონისტია DivX.ვრცელდება ლიცენზიის ქვეშ GNU General Public License.

MP4 -ეს არის მოკლე აღწერა Mpeg4 სტანდარტის,გათვლილია ინფორმაციის დაბალ წყაროზე,როგორიცაა ვიდეოტელეფონები,ელექტრონულ საინფორმაციო გამომცემლობებში და სხვა.

3gp (შემოკლებით ინგლისურიდან 3rd generation (mobile) phone-ტელეფონი)ეს არის ვიდეოფაილები მესამე თაობის ტელეფონებისათვის,იგი არის ISO 14496-1 Media Format-ის გამარტივებული ვერსია,რომელიც ჰგავს MOV-ს( QuickTime-ში გამოყენებული)

3gp ინახავს ვიდეოს როგორც Mpeg4 ან H.263.აუდიო ინახება AMR-NB ან AAC-LC ფორმატებში.ისინი დაბალი ტევადობისაა,შესაბამისად დაბალი ხარისხის.

FLV (Flash Video)-ვიდეოფაილთა ფორმატი, რომელიც გამოიყენება ვიდეოს ინტერნეტით გადასაცემად.ეს ვიდეოფორმატი გამოიყენება YouTube, Google Video, RuTube, Tube.BY, Муви, Obivu და სხვა საიტებზე განთავსებული ვიდეოს სახით.

Mpeg7 ეს არის MPEG (Moving Picture Experts Group)-თა წარმოება,იგი არ არის Mpeg4-ის გაგრძელება.აქ გამოიყენება სპეციალური DDL (Description Definition Language)

MKV ფორმატი-ეს არის სპეციალური აუდიო/ვიდეო კეილოგერი(პაროლმტეხი)ჰგავსAVI-ფორმატს,ინახავს ბევრ ინფორმაციას.MKV-ფორმატი ეს არის ღია პროექტი(Matroska),წარმოებული შეიქმნას მულტიმედიური კეილოგერების ერთი საერთო სტანდარტი კომპიუტერისათვის.მისი ღირსებაა ღია კოდი,რომელიც საშვალებას აძლევს პროგრამისტებს მის სრულყოფაში.

მულტიმედიური კეილოგერი Matroska შეიცავს ვიდეობილიკს(MKV),აუდიობილიკს და სუბტიტრთა ბილიკს(MKA),აგრეთვე სხვა ბევრ ინფორმაციას

MKVფორმატი AVIსაგან განსხვავებით შეიცავს: H264, AVC1, WMV, MPEG1, MPEG2და აუდიო AAC.

MKV-კეილოგერის რედაქტირება მარტივია,აგრეთვე აცლის ვიდეო და აუდიო ნაკადს,ვიდეოკოდეკთა გამოყენების გარეშე.

MKV-იძლევა საშვალებას შეინახოს ვიდეო,მენიუ,სუბტიტრები და სხვა დამატებითი DVD ფუნქციები ,რაც არ გააჩნია AVI-ფორმატს.

MKV-ფაილს შეიძლება გააჩნდეს სხვადასხვა აუდიო ენები,რაც არ გააჩნია AVI-ს.

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...