Jump to content

Recommended Posts

დიდი რაოდენობით მონაცემების შენახვა ხდება სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფით, ან "Enterprise" ტიპის მონაცემთა ბაზებში.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან გეოსაინფორმაციო სისტემებში არსებულ პროგრამებს და ბაზებს შორის უთანხმოებას იწვევს  ვერსიების და ოპერაციული სისტემების სხვაობა, გაითვალისწინეთ.

მაგალითისთვის შეგიძლიათ იხილოთ Oracle -ის და ArcGIS ის ვერსიების თავსებადობა.

 

სატესტოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ:

Microsoft SQL

Oracle

PostgreSQL

 

ESRI ArcGIS მხარდაჭერილი მონაცემთა ბაზები.

ძირითადი

ESRI FIle Geodatabase 

Microsoft Access 

Enterprise ვარიანტები

http://altibase.com/ 

https://www.ibm.com/analytics/us/en/db2/ 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPEK/db2z_prodhome.html

http://en.dameng.com/

https://www.ibm.com/analytics/informix 

https://www.ibm.com/analytics/netezza 

https://www.oracle.com/database/ 

https://www.postgresql.org/ 

https://www.sap.com/products/technology-platforms/database-management-system.html 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017 

https://www.teradata.com/ 

 

QGIS მხარდაჭერილი მონაცემთა ბაზები.

ძირითადი

ESRI FIle Geodatabase 

Microsoft Access 

Enterprise ვარიანტები

PostgreSQL (PostGIS)

SQLite (SpatiaLite)

Microsoft SQL

Oracle Spatial

MySQL

Open Database Connectivity (ODBC)

 

Autodesk AutoCAD Map 3D

MySQL

ODBC

Oracle

PostgreSQL

SQLite

 

😎👇

 

Shapefile

 

მონაცემთა ბაზებს შორის სხვაობა

ArcGIS Default.gdb - ადგილმდებარეობა, დანიშნულება.

 

 

OBJECTID; FID; OID ველები ცხრილებში.

ცხრილებში აუცილებელია OBJECTID ველი (long integer {Storable range  -2,147,483,648 to 2,147,483,647}) , რომელიც უნიკალურია თითოეული ჩანაწერისთვის.

OBJECTID განსხვავდება შეიპფაილებში, გეომომონაცემთა ბაზებში და სტანდარტულ ცხრილებში.

 • შეიპფაილში FID ველი შეიცავს ObjectID-ს და იწყება ნულით.
 • გეომონაცემთა ბაზის Feature class ფენაში, ან ცალკე მდგომ ცხრილში (რომელიც ასევე გეომონაცემთა ბაზაშია) OBJECTID  მოქცეულია ObjectID-ში და იწყება 1-იანით.
 • ცალკე მდგომ ცხრილში(dBase), OID ველი შეიცავს   ObjectID-ს და მონაცემი იწყება ნულით.
 • თუ მონაცემი შეიპფაილიდან იშლება, FID -ის გადანომრა ხდება 0-დან ზემოთ ზრდადობით. ნუმერაციაში არ არის გამოტოვებები.
 • თუ მონაცემი იშლება გეომონაცემთა ბაზის Feature class ფენიდან ან  ცალკე მდგომი ცხრილიდან (რომელიც ასევე გეომონაცემთა ბაზაშია), ObjectID არ გადაინომრება. ნუმერაციაში რჩება გამოტოვებები.
 • თუ მონაცემი იშლება dBase ცხრილიდან, OID გადაინომრება 0-დან. ნუმერაციაში არ არის გამოტოვებები.

 

ArcGIS მონაცემების ველის ტიპები

მონაცემთა ტიპი (მნიშვნელობათა დიაპაზონი)

 • მოკლე მთელი რიცხვი Short integer (-32,768 to 32,767)
 • გრძელი მთელი რიცხვი Long integer (-2,147,483,648 to 2,147,483,647)
 • ნამდვილი რიცხვი ჩვეულებრივი სიზუსტით Float (-3.4E38 to 1.2E38 )
 • ნამდვილი რიცხვი ორმაგი სიზუსტით Double (-2.2E308 to 1.8E308 )
 • ტექსტი Text
 • თარიღი Date
 • BLOB (Binary Large OBject) მონაცემები რომლებიც ინახება გრძელ მიმდევრობით ბინარულ რიცხვებად. მაგალითად: ანოტაციები, ობიექტების ზომები(Dimensions), სურათები, მულტიმედიური ფაილები, კოდის ნაწილები. ამ ველის შიგთავსის სანახავად საჭიროა ცალკე ამომტვირთავი, გადამხედავი ან აპლიკაცია ცალკეული სხვა დეველოპერების მიერ შექმნილი.
 • Guid
 • რასტრი Raster

ველის პარამეტრები

ველის სიგანე (Length) სიმბოლოების სავარაუდო რაოდენობა

სიზუსტე (Precision) რიცხვების რაოდენობა, რომელიც შეიძლება ინახებოდეს რიცხვით ველში

ზომა (Scale) რიცხვების რაოდენობა მძიმის შემდეგ

 

დომეინები და საბტაიპები

Code page 

ქართული უნიკოდირება

მონაცემთა ბაზაში თუ ვწერთ ქართული ასოებით და შემდგომ ვაექსპორტებთ შეიპად, ვიღებთ ატრიბუტულ ცხრილში კითხვის ნიშნებს.

ამის გამოსასწორებლად საჭიროა მხოლოდ ფაილის გაშვება და თანხმობა.

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\CodePage

დაუარქივებელი 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/21/2019 at 3:00 PM, გეოდეზისტი said:

მარტო ხარ ბრძოლის ველზე? :D

ჯერ კი 😸

იმედია გამოსწორდება დროთა განმავლობაში.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...